Stiftelsen Arken

Stiftelsen Arken

Ved hjelp av faddere og støttepartnere i Norge, hjelper Stiftelsen Arken barn i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa.

I landene Bolivia, India, Sør-Afrika og Albania er vi med og gir barn liv og håp. Ved barnehjemmene får forsømte og foreldreløse barn mye omsorg, skolegang, et trygt hjem og håp om en bedre framtid.

I hjertet av Sør-Amerika ligger Bolivia. Og i hjertet av Bolivia, på 2500 m.o.h. ligger Cochabamba. Barnehjemmet El Arca de Jesus, eller Arken, holder til i utkanten av byen, og barnehjemmet er i dag hjem for ca. 30 gutter fra alderen 1 til 18 år.

Stiftelsen Arken støtter tre barnehjem i India. I disse barnehjemmene som ligger i byene Hyderabad, Vijayawada og Vizag, bor det til sammen ca. 400 barn, de fleste foreldreløse eller med fattige familier og uten særlig håp om en god framtid.

Vi er med å kjempe mot sult og fattigdom i Sør-Afrika. Hver måned handler barnehjemmet inn mat som dekker alle måltider. Barna våre kom til barnehjemmet med mange forskjellige sykdommer, men med hjelp fra faddere og givere har barnas helse forbedret seg radikalt.

Grunnet myndighetenes krav til drift og utvelgelse av hvilke barn som skulle bo på hjemmet, har «Bethesda House of Grace» besluttet å endre driften fra barnehjem til dagsenter. Hvor de før huset 15-20 barn på barnehjemmet, kan de nå hjelpe 50-60 barn på dagsenteret.

Arken gir barna omsorg og utdannelse, noe vi mener er to av de viktigste nøklene for at de skal komme ut av fattigdom
Hans-Olav Kapstad
Daglig leder