Stiftelsen Arken

Bethesda House Of Grace

«Bethesda House of Grace» har besluttet å endre driften fra barnehjem til dagsenter. På den måten mener de at de kan hjelpe flere barn. Fra 15-20 barn på barnehjemmet, kan de nå hjelpe 50-60 barn på dagsenteret. Det begynte etter hvert å bli vanskelig å drive barnehjemmet på grunn av myndighetenes krav til drift og utvelgelse av hvilke barn som skulle bo på hjemmet. Myndighetene sendte oss tenåringer som var vanskelige og voldelige. Det ble etter hvert vanskelig å få personell som var villige til å jobbe for oss. Dana Molla er grunnlegger og styrer, og hun har med seg mange gode medarbeidere. Opprinnelig er Dana utdannet frisør og drev i mange år sin egen frisørsalong. Inntekten hennes var god, og hun hadde mange innflytelsesrike kunder.

I 1995 begynte hun å hjelpe hjemløse barn fra de fattigste landsbyene. Hennes omsorg for disse barna tok etter hvert så mye av hennes tid og engasjement at hun sluttet som frisør for å ta seg 100% av barna. I 2000 åpnet hun eget barnehjem, og med god hjelp fra en av sine faste kunder i frisørsalongen, som forøvrig var gift med byens borgermester, fikk hun lånt et hus gratis i to år.

I 2002 bygget familien til Dana et hus hvor 1. etasje sto tomt. Her holdt barnehjemmet til i åtte år. I 2007 kjøpte Dana bygget som i dag er barnehjemmet. Huset ble pusset opp, og barna flyttet inn i 2010. Dana får god hjelp av familie og venner fra den lokale kirken til å ta hånd om barna og driften av Bethesda House of Grace.