Barneleir i India

Vi arrangerte en leir for alle barna der temaet var «Rescue zone».

Her underviste vi om viktige verdier og verdivalg i livet; og benyttet både verbale innslag, dans, drama og sketsjer for å få fram budskapet. Barna ble delt inn i fem aldersbestemte grupper for å målrette undervisningen. De fikk blant annet høre historier fra store ledere sine liv der verdier som ærlighet, visdom og mot stod sentralt.

Sammen med teamlederne fikk våre lærere mulighet til å gi det enkelte barn råd og veiledning i vanskelige ting i livet. Vi vil igjen få takke Arken som gjør dette arbeidet mulig! Etter disse fem dagene så vi tydelig forandring i barnas oppførsel og måte å tenke på. Det var tydelig at budskapet hadde falt i god jord.

barneleirindia2