Om Arken

Stiftelsen Arken

Stiftelsen Arken støtter barn i fire land, Bolivia, India, Sør-Afrika og Albania. Ved de 6 forskjellige barnehjemmene er vi med på å gi barna et hjem, håp og en framtid. Tre av barnehjemmene ligger i India og ett i hvert av de andre landene.

Magne E. Meling grunnla Stiftelsen Arken og var leder i mange år. Magne startet med humanitære hjelpesendinger til tidligere land i Øst-Europa, og stod i mange år i spissen for at hjelpen kom frem til flere barnehjem og kirker i Romania, Albania og Russland.

I 1996 var Magne Meling på en feriereise til Cochabamba, Bolivia, sammen med sin kone Helga. Det var møtet med barna på barnehjemmet El Arca de Jesus som førte til at Meling ønsket å ta et økonomisk ansvar for barnehjemmet. Det var da 19 barn på hjemmet. Hjemmet var rikt på varme og samhold, men manglet i perioder mat og mange andre nødvendige ting.

Tilbake i Norge ble det opprettet et fadderprogram for å sikre barnas framtid. I dag har Stiftelsen Arken økonomisk ansvar for 6 barnehjem fordelt på 4 land, og arbeidet vokser stadig på grunn av faddere og givere, hovedsaklig fra Norge.

Magne Meling ga videre hovedansvaret til sin datter, Jorunn Ljones, for en del år siden. Hun var leder for Arken i ca 10 år, ved siden av sin jobb som operasjonssykepleier i Stavanger. I januar 2018 tok Hans-Olav Kapstad over ansvaret for Arken.