Om Arken

Stiftelsen Arken

Stiftelsen Arken støtter barn i fire land, Bolivia, India, Sør-Afrika og Albania. Ved de forskjellige barnehjemmene er vi med på å gi barna et hjem, håp og en framtid. Tre av barnehjemmene ligger i India og ett i hvert av de andre landene.

Magne E. Meling grunnla Stiftelsen Arken og var leder i mange år. Magne startet med humanitære hjelpesendinger til tidligere land i Øst-Europa, og stod i mange år i spissen for at hjelpen kom frem til flere barnehjem og kirker i Romania, Albania og Russland.

I 1996 var Magne og Helga Meling på en feriereise til Cochabamba, Bolivia. Det var møtet med barna på barnehjemmet El Arca de Jesus som førte til at Meling ønsket å ta et økonomisk ansvar for barnehjemmet. Det var da 19 barn på hjemmet. Hjemmet var rikt på varme og samhold, men manglet i perioder mat og mange andre nødvendige ting.

Tilbake i Norge ble det opprettet et fadderprogram for å sikre barnas framtid. Først ble familie og venner vervet som faddere. I løpet av årene har arbeidet utviklet seg. Arken hjelper i dag barn ved 6 barnehjem fordelt på 4 land, og det er takket være faddere og givere i Norge.

I 2008 tok Jorunn Ljones over den daglige driften av Arken og hun var leder i ca 10 år, ved siden av sin jobb som operasjonssykepleier i Stavanger. I januar 2018 tok Hans-Olav Kapstad over ansvaret for Arken.