Mirela og Elona

Fra «Bethesda- House of Grace» i Albania

Mirela og Elona, begge fra sigøynerfamilier med store problemer. Mirela er ikke registert med fødselsattest i Albania, så hennes alder vet vi ikke. Elona er sju år. Disse jentene har opplevd mye vondt, med sult og stor omsorgssvikt.

Nå begynner heldigvis et nytt kapitel på barnehjemmet med trygge rammer og voksne som bryr seg om dem. Her vil de oppleve det som alle barn burde ha, slik som rene senger, nok mat, omsorg og skolegang. Vil du bli fadder til Mirela eller Elona, ta kontakt med oss: post@stiftelsenarken.no

Mirela

Mirela

elona

Elona